He had established so many relations, business was booming. 

Een algemene betekenis van het Engelse woord 'relation' is 'familielid', zoals een oom, grootmoeder of nicht. Andersom is de beste Engelse vertaling van het Nederlandse woord 'relatie' (in een werkgerelateerde context) 'business contact', 'business associate' of 'colleague'.