The laboratory analysed three monsters

Een monster, d.w.z. een onnatuurlijk of bizar dier, mens of ding dat schrik aanjaagt, kan in het Nederlands een overeenkomstige betekenis hebben. De (algemenere) definitie in het Nederlands is 'specimen' of 'staal', iets wat kan worden onderzocht in een laboratorium.